1 Ocak 1990 Pazartesi

25.6.6.13 İLETİŞİM / TANITIM / KONUŞMA SANATI / GELENEK, GÖRENEK

İLETİŞİM
Sadece çalışma hayatımızın değil, özel hayatımızın da önemli sorunlarından biri olan iletişim günlük yaşamımızda hepimizi zorlamaktadır. İnsanlar, çağlar boyu, kendilerini anlatamadıklarından veya anlaşılamadıklarından yakınmışlardır.

Özellikle çalışma hayatında, her şeyin son derece hassas ve gerilimin yüksek olduğu ortamlarda iletişim noksanlığı veya kopukluğu büyük sorunlar yaratır.

Kişi, ne iş yaptığını, bu işi kimin için yaptığını ve nasıl yapması lazım geldiğini bilmekle yükümlüdür.

Kişi, meramını anlatırken sözcüklerini dikkatli seçmek ve onları yerli yerinde kullanmak zorundadır.

Kızgın ve kırgın değil, aksine hoşgörülü ve sevecen olmalıdır.

TANITIM

Sekreterler yazdıkları zarf ile, resepsiyonistler davranışları ile ve santral operatörleri de sesleri ile kuruluşun tanıtımında etkin rol oynarlar, çünkü her üç eylem de karşı taraf için bir ilk karşılaşma, bir ilk tanışmadır.

KONUŞMA SANATI

İnsanlar kiminle, nerede, nasıl konuşacaklarını ve de ne zaman, nerede, nasıl susacaklarını bilmek zorundadırlar.

Karşısındakinin yüzüne bakarak konuşmak, adını ünlemek, “siz” diye hitap etmek, “lütfen” demek, “teşekkür etmek”, gerektiğinde “özür dilemek” bu sanatın inceliklerindendir.

GELENEK, GÖRENEK

Misafirin nasıl karşılanacağı, kimin kime nasıl tanıştırılacağı, telefon görüşmesi sırasında hattın önce kime bağlanacağı, ikramın nasıl yapılacağı kurallaşmalıdır.

Küçüğün büyüğe, erkeğin kadına tanıştırılması, telefon görüşmesinde hattın küçüğe bağlanması ve büyüğün rica edilmesi, ikramın da, sekreter tarafından yapılması uygun olacaktır.

Sekreterler ve resepsiyonistler misafiri karşılarken ve yolcu ederken kendilerini şirketin sahibi gibi hissetmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder